Parkering på Riddarholmen

Riddarholmen

Parkering på Riddarholmen

Parkering på Riddarholmen finns främst runt Birger Jarlstorg som sträcker sig över större delen Riddarholmen. För att hitta rätt behöver man köra runt och leta parkering utmed fastigheterna. Tänk på att det finns många domstolar och andra myndighetsfastigheter vilket gör att många platser är reserverade för personal och andra fordon. Riddarholmens parkeringar är avgiftsbelagda dygnet runt. 

Här finns det möjligheter att parkera på Riddarholmen i Stockholm

  • Södra Riddarholmshamnen 13, 111 28 Stockholm
  • Birger Jarls torg 2, 111 28 Stockholm

Parkeringsapp

Easyparks app och kort fungerar för att betala parkeringar runt Birger Jarls torg på Riddarholmen. Eftersom parkeringarna upphandlas löpande kan det vara olika bolag som tar hand om parkeringsavgifterna. Följ skyltarna för aktuella uppgifter. 

Tomtmark på Riddarholmen

Enligt Stockholm stad ligger Riddarholmen på så kallad tomtmark vilket innebär att de som äger marken och avgör huruvida en parkeringsavgift ska tas ut eller inte. Även Skeppsholmen består av tomtmark. Det här innebär att de olika typer av parkeringstillstånd som Stockholm stad utfärdat normalt sett inte gäller på tomtmark. De skyltar som finns på platsen visar aktuella parkeringsregler på Riddarholmen. 

Pris för parkering på Riddarholmen

Priserna varierar under dygnet mellan 20-30:- i timmen. 

Parkering vid besök på Gamla Riksarkivet

Gamla Riksarkivet ha ringa egna parkeringar utan du som besökare hänvisas till parkeringsplatserna ovan.

Parkering vid Svea Hovrätt, Förvaltningsdomstolen mfl. 

Behöver du parkera vid Svea Hovrätt, Förvaltningsdomstolen mfl är du hänvisad till parkeringarna runt Birger Jarls torg och Södra Riddarholmshamnen. 

Handikapparkering Riddarholmen

Vid entrén till Riddarholmskyrkan finns parkeringsplatser för funktionshindrade. Observera att ombyggnader av Riddarholmen kan påverka tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. 

Tunnelbana eller bil till Riddarholmen

Har du möjlighet att åka med kollektivtrafiken i Stockholm är det enklast. Riddarholmen ligger en kort promenad från Gamla Stans tunnelbana och från Stockholm central tar det ca 10 minuter att gå till Riddarholmen. På grund av de få parkeringarna kan det vara ett alternativ att åka kollektivt istället eller parkera närmare city. 

Renovering av Riddarholmen påverkar parkeringsmöjligheterna

Statens Fastighetsverk som äger stora delar av Riddarholmen genomför renoveringar vilket påverkar framkomlighet och antalet parkeringsplatser. Bland annat har man byggt om kajerna till förmån för gående. 

Bussparkering på Riddarholmen

I samband med ombyggnaden av områdena kring Riddarholmens kajer har parkeringsplatserna för turistbussar tagits bort. Bussar hänvisas istället till Södra Gymnasiehuset. Tomgångskörning är förbjuden.

Närliggande parkeringsplatser

På Slottsbacken och Skeppsbron finns fler parkeringsmöjligheter. En promenad på 10-15 minuter behövs från Skeppsbron för att komma till Riddarholmen.

Parkering Riddarholmen

Parkering på Riddarholmen

Du kan parkera Riddarholmen under dygnets alla timmar. Här hjälper vi dig med parkeringsregler, vilka platser du kan parkera och priser.

Restaurang Riddarholmen

Restauranger på Riddarholmen

Vi hjälper dig att hitta restauranger på Riddarholmen för lunch, middag och fest. Eller kanske en sommarbuffé eller julbord på historiska Riddarholmen.

Riddarholmen båt

Båtar på Riddarholmen

Vid Riddarholmen ligger ett flertal båtar där den mest berömda kanske är Mälardrottningen. Här hittar du information om Riddarholmens båtar, vilka du kan åka med och vilka som brukar vara förtöjda.