Birger Jarls Torn på Riddarholmen

Riddarholmen

Birger Jarls Torn

Birger Jarls torn är en av de byggnader som präglar stadsbilden i Stockholm och är en populär byggnad att ta bilder på. Birger Jarls torn är en den enda byggnad från Stockholms stadsmurar som var en del av Stockholms försvarsmurar från 1500-talet. Även om rykten säger att byggnaden uppfördes under 1200-talet tyder undersökningar på att den egentligen byggdes under 1500-talet i samband med att Sankta Klara Kloster revs. Tornet är en viktig del av Stockholm historia för att stå emot invasioner mot Stockholm. 

Används Birger Jarls torn idag?

Birger Jarls torn används idag av Justitiekanslern efter en renovering 2006. 

Vad användes Birger Jarls torn till?

På Riddarholmen står ytterligare ett torn vid Wrangelska Palatsets södra torn. Dessa torn var en del av Stockholms försvar som byggdes upp med start i slutet av 1200-talet.  Tornet hör till den yngre stadsmuren som uppfördes på 1400 och 1500-talet i Stockholm. Under 1600-talet började man riva den yngre stadsmuren och det är därför Birger Jarls torn är den enda byggnaden som man fortfarande kan se i Stockholms stadsbild. En del av försvarsmuren går fortfarande att se om man besöker Medeltidsmuseet i Stockholm. 

Under 1400-talet var Stockholmarna mest rädda för att en invasion av Stockholm skulle komma från Danmark och då sjövägen via Saltsjön. Under 1500- talet förändrades det politiska läget i landet och rädslan för ett invasion från Mälaren ökade. Därför förstärktes försvaret mot Mälaren under Gustav Vasas styre och Birger Jarls torn byggdes. Den yngre stadsmuren hade ett 20-tal torn spridda på Riddarholmen och ön där Riksdagshuset idag ligger. Ett av tornen går fortfarande att se i Victory hotels restaurang. 

Uppförande

För att öka försvaret byggdes två torn på Riddarholmen som då hette Gråmunkeholmen. Teglet som användes för att bygga tornet kom från Sankta Klara kloster som revs. Bygget tog ca två år och byggnaden stod klar under 1527. Att byggnaden kom från Birger Jarls tid på 1200-talet härstammar från ett rykte under 1700-talet som dock har kunnat avfärdas efter undersökningar. 

Stadsmurarna som uppfördes i Stockholm fungerade som tänkt och ingen lyckades ta sig igenom försvaret under ett anfall. 1520 kapitulerade man dock efter en dansk blockad. När Gustav Vasa senare kom till makten ville man att attacker mot Stockholm skulle stoppas längre ut i skärgården och därför byggdes försvaret upp vid Vaxholm. 

Parkering Riddarholmen

Parkering på Riddarholmen

Du kan parkera Riddarholmen under dygnets alla timmar. Här hjälper vi dig med parkeringsregler, vilka platser du kan parkera och priser.

Restaurang Riddarholmen

Restauranger på Riddarholmen

Vi hjälper dig att hitta restauranger på Riddarholmen för lunch, middag och fest. Eller kanske en sommarbuffé eller julbord på historiska Riddarholmen.

Riddarholmen båt

Båtar på Riddarholmen

Vid Riddarholmen ligger ett flertal båtar där den mest berömda kanske är Mälardrottningen. Här hittar du information om Riddarholmens båtar, vilka du kan åka med och vilka som brukar vara förtöjda.